Så här jobbar vi


1. Strategi

Vi startar med att ta fram en kanalstrategi, baserad på uppdragsgivarens målgrupp. Vi kombinerar kundernas egna kanaler med köpta kanaler, vilket är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att nå både befintliga och nya kunder samtidigt- med samma innehåll.

2. Innehåll

Tillsammans med uppdragsgivaren tar vi fram en redaktionell innehållsstrategi där kampanjmål och konkreta målsättningar (gärna både konverteringsdrivande och varumärkesbyggande) är basen. Utifrån innehållsstrategi mejslar vi ut relevanta budskap och artikelidéer. Den här delen är den absolut viktigaste för kampanjens utfall. Med rätt kvalitet och innehållsrelevans skapas dessutom en haloeffekt så att kampanjen attraherar besökare även utanför den tänkta målgruppen.

3. Spridning

Planering, produktion och publicering av innehåll och contentpuffar sker löpande och anpassas efter utfall. Vår optimerande redaktör använder sin mångåriga erfarenhet samt ett flertal verktyg för att mäta och optimera kampanjeffekterna. Våra kunder får kontinuerliga statistikrapporter.

4. Analys

I slutet av kampanjen mäter och analyserar vi utfallet baserat på de målsättningar som sattes vid kampanjstart. Vi använder också mätresultaten för att kontinuerligt utveckla resultaten genom att plocka bort innehåll som inte funkar och producerar mer av det som gillas av målgruppen. Vid en längre kampanj reviderar vi innehållsstrategin så att den stämmer överens med lärdomarna.